Privacy statement

Techonomy Education verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de websites techonomy.nl, sportscloud.nl, digitalsportsday.nl, businessofsports.nl, esportsxperts.nl, techonomyeducation.nl, en bij het registratie- of betalingsproces.

Voorop staat dat Techonomy Education behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy.

Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP);
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • basale domein informatie;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.
 • Jouw gedrag op de website


Wij doen dit om:

 1. Inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (“profilering”);
 2. Je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot onze dienstverlening.
 3. Gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel onze website te verbeteren.

Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties,  de nieuwsbrief, bijeenkomsten of documenten te downloaden. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Techonomy Education deze informatie opslaat. Ook kunnen we informatie opslaan over je surfgedrag. Verder kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam en je e-mailadres.

Je kunt je via onze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je e-mailadres en naam. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Gebruik van persoonsgegevens
Techonomy Education gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Techonomy Education en andere opgevraagde informatie;
 • om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
 • voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 • voor het verbeteren van onze website en onze service;
 • voor interne administratie.


Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via education@techonomy.nl.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Techonomy Education.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties Techonomy Education persoonsgegevens deelt.

Webhosting

Transip

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransipTransip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Active Campaign

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Active Campaign. Active Campaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Active Campaign beveiligd opgeslagen. Active Campaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Active Campaign behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Profileringtool
BlueConic
Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.

Online advertising
Facebook
Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Techonomy Education via info@techonomyeducation.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Permissie instellingen
Techonomy Education gebruikt verschillende technieken en methoden om uw webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

 1. Basis website

Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Hiermee kunt u alleen de standaard statische website bekijken. Er is geen wettelijke toestemming voor deze cookies vereist en zonder deze cookies kunnen de websites van Techonomy Education niet correct functioneren. Als u deze cookies niet wilt goedkeuren, kunt u deze uitschakelen in uw browserinstellingen.

 1. Geoptimaliseerde website

Op dit niveau staat u het verzamelen van anonieme statische informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website van Techonomy Education te optimaliseren.

 1. Dynamische website

Op dit niveau staat u het verzamelen van persoonlijke informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website van Techonomy Education te optimaliseren.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen leest u in het cookiestatement.


Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Techonomy Education is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Techonomy Education raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2018.

Contactgegevens
Techonomy Education
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
education@techonomy.nl